Casa > Coneixement del sector > Contingut

Art cristià relacionat amb nosaltres

May 08, 2018

Gairebé totes les etapes de l'art cristià, la creació d'un artista està, òbviament, afectada i influïda per la vida i la mort i la resurrecció de Jesús. L'amor cristià no és només la bellesa natural de l'art grec, sinó també la bellesa sagrada que transcendeix la natura.

L'art cristià primerenc, especialment al segle 3, es va limitar a les tombes subterrànies i als limitats llocs de culte dels cristians a causa de la situació històrica dels cristians. Amb l'aparició de les esglésies gòtiques al segle XII, neix la veritable expressió de l'art espiritual. Fins ara, les esglésies gòtiques s'han convertit en un paradigma de l'art de l'Església cristiana. L'arquitectura gòtica s'ha convertit fins i tot en el "llenguatge" de l'arquitectura cristiana. [63] "la seva altura insondable expressa el desig de la humanitat d'anhelar per un Déu estimat i buscat". Va fer que la gent tingués coneixement de l'invisible i infinit, de manera que Déu es va convertir a tot arreu. Realment va fer l'esperit de pedra i art. És una Bíblia escrita en pedra i vidre. [62] quan el Renaixement Sanjie: Da Vinci, Michelangelo i Rafael den van entrar en l'etapa de la història, l'art cristià va aconseguir el seu període més brillant.

La veritat i la importància religiosa de l'art cristià no són només en l'art mateix, sinó també en una part de la vida humana. L'art es considera una força interna per renovar la vida humana. Per tant, en els primers temps del cristianisme, a l'edat mitjana, en el Renaixement o en l'era de la reforma religiosa, l'art cristià va mostrar la imatge de la vida humana. A la llum i el fons de la història bíblica, transmet una comprensió cosmològica que Déu és a tot arreu, ja sigui per l'Esperit Sant o el seu. Fill Jesucrist. És la qualitat de l'art cristià que la converteix en una gran i duradora contribuent al món de l'art.