Casa > Coneixement del sector > Contingut

escatologia cristiana

May 02, 2018

Creiem que Crist tornarà a venir, i que els que estan salvats també seran criats. El dia de la tornada de Jesús es desconeix excepte pel pare. El dia de la vinguda de Crist estarà acompanyat d'àngels amb gran poder i glòria. L'àngel bufa la trompeta, l'home que dorm en el Senyor ha de ressuscitar primer, regenera el cos viu de la salvació del cristià, i s'esmenta al cel amb el Senyor per aconseguir la glòria del cos.

Satanàs serà llançat al llac de foc de sofre. Crist s'asseurà al tron per jutjar a totes les nacions de totes les nacions, i els qui no han estat recordats en el llibre de la vida es llencen al llac del foc, i el cel i la terra seran cremats per foc, i la mort i la tomba es llença al llac de foc.

Aquells que es registren en el llibre de la vida entraran a Jerusalem i sempre estaran amb Déu. Creiem que quan el Senyor espera que torni a venir el Senyor, sempre hem de tractar de fer més treball, de dir el camí de la vida, donar llum al món, donar fruits en paraules, accions, fe, amor i santedat. Cada tipus de viatger rebrà una varietat de recompenses.

Pel que fa a les explicacions presentades abans, durant i després del desastre, reconeixem que les diferents denominacions tenen visions diferents i no poden ser absolutistes. El deure cristià és despertar i preparar-se per a la vinguda del Senyor.