Casa > Coneixement del sector > Contingut

L'aportació del cristianisme a la salut i la salut

May 16, 2018

Els cristians veuen la medicina com a caritat, promovent l'aparició dels primers hospitals cristians i la consegüent atenció mèdica. Influït per Crist, des del passat, els seus deixebles han estat construint hospitals i desenvolupant assistència mèdica, estenent-se ara al món. Es pot dir que el sistema mèdic i el sistema sanitari moderns provenen dels esforços i contribucions de l'Església cristiana i els cristians. En particular, l'establiment del sistema de salut pública a la majoria dels països en desenvolupament és inseparable de la dedicació dels missioners. Per exemple, el 1948, 9 de 10 hospitals de la Xina van ser fundats per l'església. L'OMS més influent d'avui és la fundació mèdica de la Fundació Rockefeller patrocinada per l'empresari cristià Rockefeller.