Casa > Coneixement del sector > Contingut

L'exhibició dels miracles de Jesús

May 24, 2018

A més de la predicació, Jesús també va fer molts miracles. En els Evangelis, hi va haver molts miracles gravats per Jesús, com ara:1. convertir l'aigua en bon vi al banquet de noces mostra la capacitat de Jesús de transcendir el material i Crist és la nostra satisfacció.

2. per curar el fill del ministre malalt en un altre lloc, mostrant la capacitat de Jesús de transcendir l'espai. Crist és la nostra cura i la nostra salut.

3. per curar el paralític que va paralitzar durant trenta-vuit anys mostra la capacitat de Jesús de transcendir el temps, i Crist és la nostra capacitat.

4. cinc pastissos, dos peixos i cinc mil persones per mostrar la capacitat de Jesús de transcendir la quantitat. Crist és el pa de les nostres vides.

5. caminar al mar, calmar la tempesta i mostrar la capacitat de Jesús de transcendir la natura, Crist és la nostra ajuda i la nostra confiança.

6. Per fer que els cecs vegin la llum, mostrant la capacitat de Jesús de transcendir la destinació. Crist és la llum del món i la llum de la nostra vida.

7. Que la mort de Lázaro, que ha mort durant quatre dies, ressuscita la capacitat de Jesús de transcendir la mort. Crist és la nostra vida i la nostra resurrecció.

8. Que els deixebles lluiten contra un gran nombre de peixos (153): Crist és el Senyor de tots, i tot està a les seves mans, i la vida i l'evangelisme depenen de Crist.