Casa > Coneixement del sector > Contingut

La gran importància del cristianisme

Jun 01, 2018

Jesús va morir a la creu pel bé del pecador, obedient a la voluntat del pare, i es va convertir en l'expiació i el just en lloc d'injust, de manera que tots els qui creien en ell havien de ser anomenats justícia per la seva sang. Segons la Bíblia, els tres dies posteriors a la mort de la resurrecció, la destrucció del poder del diable, ascendeixen al cel alt, saquejar l'enemic, ara assegut a la dreta del pare, és l'única garantia entre Déu i l'home, només per ell, els creients poden entrar al pare.

Adam, avantpassat dels éssers humans, va ser creat per la imatge i el patró de Déu, però va ser portat a judici per la depravació del delicte, i el pecat i la mort per compte propi i per a tots els seus descendents. Per tant, tota la humanitat necessita ser salvada, perquè no pot separar-se del càstig i la jurisdicció del pecat. Per la seva misericòrdia i amor, Déu va preparar el Salvador Jesucrist per l'home caigut, i per la redempció que va aconseguir, va ser anomenat just i immortal per la fe de Jesucrist.

Jesús es va sacrificar com una ofrena de pecat per complir amb la justícia de Déu, i alhora mostrava la misericòrdia i l'amor de Déu al món. És l'última expressió de l'amor de Déu pel món. Jesucrist va patir i morir pels nostres pecats, perquè poguéssim ser justos i ressuscitats. L'amor de Déu no té parangó a la creu de la glòria.