Casa > Coneixement del sector > Contingut

L'important organització del cristianisme - l'església

May 03, 2018

L'església està formada per persones cridades per Déu en Jesucrist.

Crist és el cap de l'església. L'església és el cos de Crist, la llar de Déu, i el pilar i fonament de la veritat.

L'església té el seu lloc i universalitat, incloses les esglésies de tot el món que creuen en l'església pura i els sants de totes les edats.

L'administració de l'església ha d'operar d'acord amb els principis de la Bíblia i el seu treball espiritual no està subjecte a la dominació i dominació del poder mundà. Però a nivell jurídic, la constitució és submissió.

A l'església, els germans i les germanes són membres de l'altre i fan el deure, fins i tot al capdavant de Crist, d'establir-se enamorats. L'església universal ha de ser un en l'Esperit Sant, un en el veritable i un en Crist.

La missió de l'església és difondre l'evangeli, ensenyar, conrear els creients, conrear, transmetre, refutar les diferències i defensar la veritat. Els cristians no estan subjectes a restriccions sobre números o llocs. Tots són sacerdots. Tothom té el dret i el deure d'evangelitzar a l'extrem de la terra.