Casa > Coneixement del sector > Contingut

Tres dels set objectes sagrats del cristianisme el sudari de Torí

Mar 14, 2018

Sant sudari és una peça de roba, 14 peus (; fondària 4,26 metres) de llarg, abans i després de les actuacions de marca que es van utilitzar en el paquet és un pèl alt, llarg barbut home, els seus peus, canell i en ambdós costats de la lesió corporal, traspuen sang cap enfora.
Es diu que després que Jesús va ser crucificat i va morir, el cadàver va ser embolicat i enterrat.
No és l'objecte sagrat només tan reivindicada, i hi ha uns 40 obenc a tot arreu del món que afirmen haver tingut zero en contacte amb el cos de Jesús.
El sudari de Torí és famós per la seva suposada esquema del cos de Jesús, que molts creuen que és cert avui.
Va aparèixer en una petita ciutat de França anomenat lires al segle XIV.
Final de març 2013, els científics italians amb un nou estudi ha trobat que Jesús es crucificava en la Creu de 2000 anys detecció infraroja, fa resultats indiquen que el sudari de Turin s coherent amb el moment de la mort de Jesús, suggerint que el sudari s'utilitza per empaquetar th cos e de Jesucrist.