Casa > Notícies > Contingut

Homes sants del Mont Athos: Dumbarton Oaks biblioteca Medieval

Mar 12, 2016
Sovint simplement anomenat la muntanya sagrada, Mont Athos era el monaquisme centre de bizantí més famós i roman avui cor espiritual de l'església ortodoxa. Aquest volum presenta laVides de Euthymios el jove, Athanasios d'Athos, Maximos de la Hutburner, Niphon d'Athos i Philotheos. Aquestes cinc homes sants viscut al Mont Athos en diferents moments dels seus primers anys com a locale monàstica al segle IX a l'última dècades del període bizantí a principis del segle XV.


Els cinc es van celebrar per a l'ascetisme, clarividència i, en molts casos, la capacitat de realitzar miracles; Euthymios i Athanasios també fou celebrat com fundadors de monestirs. Els homes sants del Mont Athos es lumina la història i les varietats de la pràctica monàstica en Athos, individualment per ermitans i manera comuna en grans monestirs.


Les vides també demostrar la diversitat de composició hagiogràfics i oferir importants indicis de bizantí història social i política. Tota la vida en aquest volum es presenten per primera vegada en la traducció anglesa, juntament amb autoritatius edicions dels seus textos grecs.