Casa > Notícies > Contingut

Encarnacions: Plàsticament la materialitat del religiós en icones bizantines i hindús

Mar 23, 2017


Aquest estudi reflecteix en l'actual "canvi material" en estudis religiosos, en particular sobre la qüestió de l'Agència material. Alguns erudits, com Ingold i Latour, vist el concepte com tant una forma d'ingenuïtat i l'antropocentrisme. D'altra banda, exponents de la materialisms anomenades"nous" tenen prohibit fenomenologia, entesa com la manera de quin material agència pot afectar els éssers humans, com anthropocentrically esbiaixada. Mitjançant l'adopció de la noció d'objecte focal, formulat per Morgan (2014) i informada per "Carn," Merleau-Ponty aquest treball investiga les implicacions epistemològiques d'un enfocament a la religió materialista. Comparació entre el folk Rajasthani l'hinduisme i cristianisme bizantí pretén estimular una reflexió més àmplia sobre el paper de les imatges en la regulació de la relació entre la adorador i sagrat, que en aquest article s'entén en termes fenomenològic com un intercanvi de mirades mutu.