Casa > Notícies > Contingut

Cultura religiosa religió política

Jul 24, 2015

L'origen de totes les coses religioses teologia atribuït a Déu, l'origen de naturalesa política també s'atribueix a Déu, resultant en la religió com un pilar polític, explicar fenòmens polítics amb l'esperit del fenomen de l'idealisme, està obligat a posar el poder polític sagrat. Marxisme polític negatiu té el seu origen en Déu, creiem que la base econòmica determina la superestructura de la societat com una expressió concentrada d'economia i superestructura polític format per part de la Fundació econòmica de la relació entre determinats productivitat social i decisió compost. Política i religió, com en la societat primitiva es va originar en la base econòmica de la comunitat, té una estreta relació entre els dos, gairebé sense fissures, l'actuació de la teocràcia alt grau d'integració de la religió i la política. En una societat de classes, amb l'expansió de la divisió social del treball i altres formes de la superestructura ideològica i religiosa i altres sectors cada vegada més aïllats i les fronteres polítiques és cada cop més evident i a poc a poc convertit en una eina de lluita de classes. Això és perquè tant el concepte de superestructura religiosa, però també la superestructura institucional, ja sigui com a idees d'influir en les masses, sinó també com una organització social que han de regir les masses, per tant més fàcil per a les parts aprofitar les lluites socials i polítiques. Religió com un instrument polític lluita i classe lluita, i a la classe dirigent, sovint s'utilitza com la consolidació de la regla d'ordre i el suport espiritual.