Casa > Notícies > Contingut

Icones símbols religiosos

Oct 03, 2015

icones símbols religiosos és l'ús de símbols, incloent arquetips, actes, obres d'art o esdeveniments, per la cristiandat. Inverteix els objectes o actuacions amb un significat interior expressar idees cristianes.


El simbolisme de l'església primitiva es va caracteritzar per ser entès per iniciats només, [1] mentre que després de la legalització del cristianisme en els símbols més reconeguts del segle 4t va entrar en ús. Cristianisme ha pres de les accions ordinàries de símbols significatius, conegut per la majoria dels períodes i per totes les regions del món. [2]


Cristianisme ha no generalment practicat Aniconism, o l'evitació o prohibició de tipus d'imatges, fins i tot si les sectes jueus primeres, així com algunes denominacions, moderns, preferia en certa mesura no utilitzar figures en els símbols, invocant la prohibició del Decàleg de la idolatria.