Casa > Notícies > Contingut

L'ús correcte del rosari catòlic

Mar 30, 2018

Les boles són claus celestials, és un marcador de la nostra fe, es pot dir que és el més poderós per expulsar els dimonis. La Verge Maria va dir una vegada que utilitzem perles tots els dies, i mai els deixem. Encara que s'utilitzen perles per cantar, també s'utilitzen per a l'exorcisme. Les perles es poden utilitzar per alogis diaris i es poden penjar als cotxes, però es poden penjar a la llar i també es pot usar amb força. Quan els dimonis, agitant les boles de fuet, suïciden el dimoni.


Un rosari, una creu, una creu, una creu a la mà de la creu; un Senyor amb una gran perla per llegir el Déu a través de la creu; tres boles per llegir la Santa Mare una vegada; l'altra gran Perla llegeix la santa tres glòria; la Santa Carta llegeix les escriptures roses al final de la rosa, recitant el Déu del Déu a través de les Escriptures; sostenint la petita perla per llegir la Santíssima Verge deu; en el següent graner llegir la santa tres glòria de la santa perla. L'oració de Fàtima, la Mare de Déu, està en un extrem. A continuació, llegiu la propera rosa al final de la pista olímpica, les últimes cinc cares imiten el front. Després de cinc extrems, llegiré la Santa Mare o la pregària de la Santa Mare i creuem el sant.