Casa > Notícies > Contingut

L'origen dels sants religiosos

Dec 27, 2017

La tradició cristiana es refereix a les obres d'art, murals, mosaics i pintures i altres formes de déus, Sketchpad i el Sant. En els segles VIII i IX, hi va haver objecció al culte a la imatge santa, i es va argumentar que aquesta pràctica no era ni un suplement ni una religió sense sentit. Després d'això, l'església oriental va exposar la teoria de l'estàtua del culte. Com que Déu pot obtenir la imatge material a través del cos de Jesucrist, segurament pot fer-ne l'imatge.

L'Església Orient creu que la imatge santa és una part indispensable de l'església, i l'adoració és una part important del servei. L'altar té la iconostasia, la història del Nou Testament, la història del festival i l'anècdota dels famosos sants per educar els creients no culturals. Segons la tradició ortodoxa clàssica i bizantina, l'estàtua és simbòlica i no art realista, el seu paper és la línia i el color per transmetre ensenyaments.